Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacystatement websites Dimence Groep

Privacy

Dit is de privacyverklaring van de Dimence Groep. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking via de websites van de Dimence Groep en de met haar in de groep verbonden stichtingen alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
De Dimence Groep respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Dimence Groep en haar stichtingen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Dimence Groep niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het, via onze websites benaderen, van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op één van onze websites bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de Dimence Groep en haar stichtingen of anderszins daarmee samenwerkt of een relatie onderhoudt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van de Dimence Groep en gebruikt om diensten aan u te kunnen leveren via een van onze stichtingen.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door een stichting van de Dimence Groep worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming voor hebt gegeven.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de stichting van de Dimence Groep aan wie u de gegevens heeft verstrekt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een stichting van de Dimence Groep.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen en uw verleende toestemming in te trekken. In alle bovenstaande gevallen kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind u onderaan dit privacy statement. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde ook afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

De stichtingen van de Dimence Groep bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

De websites van de Dimence Groep zijn permanent op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De websites maken daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar dimencegroep.nl gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan dimencegroep.nl ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd.
De websites van de Dimence Groep gaan zorgvuldig om met verkregen gegevens en zorgen ervoor dat de verwerkingen van de gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De websites van de Dimence Groep zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.

Uw toestemming voor cookies

Bij uw eerste bezoek aan de websites van de Dimence Groep vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruik van cookies. U kunt de websites ook zonder toestemming blijven gebruik, cookies worden dan niet opgeslagen, echter zullen mogelijk niet alle onderdelen van de website correct werken.

Web statistieken meten

De Dimence Groep maakt op haar websites gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "analytische cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan de Dimence Groep de kwaliteit en effectiviteit van haar websites verbeteren.
Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits de Dimence Groep voldoet aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics.
De Dimence Groep voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als volgt:

  1. De Dimence Groep heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  2. De Dimence Groep heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ip-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. De Dimence Groep heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
  3. De Dimence Groep heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft de Dimence Groep Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
  4. De Dimence Groep informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics. 

Als laatste informeren wij u dat de Dimence Groep geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Youtube & Vimeo

De Dimence Groep websites kunnen Youtube en/of Vimeo filmpjes bevatten. Als u deze filmpjes bekijkt, plaatst Youtube of Vimeo ook cookies op uw computer. Als u voor de eerste keer op een Dimence Groep website komt vraagt de site u of u bezwaar hebt tegen cookies. Als u dat heeft, kunt u ervoor kiezen deze niet te accepteren. Het nadeel daarvan is dat u deze filmpjes op een Dimence Groep website dan niet kunt bekijken.

Beveiliging

De Dimence Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo klein mogelijk te maken. De websites van de Dimence Groep maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u denkt aanwijzingen te hebben dat er misbruik is gemaakt van de verzamelde gegevens, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind u onderaan dit privacy statement.

Klachten gebruik persoonsgegevens

Wanneer u van mening bent dat de gegevensverwerkingen van een van de stichtingen van de Dimence Groep kan zorgen voor schade of nadeel voor u, gevolgen heeft voor uw gezondheid of uw welzijn of kan leiden tot discriminatie of ongelijke behandeling, kunt u zich wenden tot de toezichthouder op het verwerken van persoonsgegevens, zijnde de autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Dimence Groep. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Verzoek richten aan de Dimence groep

Indien u een algemene vraag of verzoek heeft kunt u die richten aan:
Dimence GroepPostbus 50037400 GC Deventercommunicatie@dimencegroep.nl
Heeft u een privacy vraag of op- en/of aanmerkingen inzake het privacy beleid van de Dimence Groep, dan kunt u uw vraag richten aan de Functionaris Gegevensbescherming:
Dimence GroepT.a.v. Functionaris GegevensbeschermingPostbus 50037400 GC  Deventerprivacy@dimencegroep.nl
 

Versie
v3.0 (002)

Voor het verzenden van onze producten rekenen wij verzendkosten, afhankelijk van de grootte van het product.

naar boven